Logo

Evenemang


För kommande evenemang, klicka på länken nedan.

Byggnader


Intresserad av våra byggnader? Klicka på länken här nedan för att läsa mer om dem.

Bli medlem


Vill du bli medlem för att ta del av våra erbjudanden och samtidigt stödja vårat arbete att bevara kulturarvet i Torsåker?

Vårt arbete


"Föreningens ändamål är att främja hembygdens vård och bevarande av dess kulturminnen från gångna tider, samt att i detta syfte anordna och underhålla en hembygdsgård i Torsåker.


Till Torsåkers hembygdsgård ska insamlas föremål av alla slag, som belyser forna tiders levnadssätt och seder, såsom möbler, husgeråd, redskap och verktyg, alster av hemslöjd och klädedräkter, smycken, jakt- och fiskeredskap, bilder och skildringar m.m. som belyser Torsåkers bygdens historia.

Föreningen vill även söka, efterforska och uppteckna sägner, folkvisor och sånger, gamla namn och talesätt, byars och gårdars historia samt gamla seder och bruk, även som i övrigt skildringar som kunna bidraga till kännedom om den gamla bergsmans- och bondekulturen.