5. Stall med portlider, visthus och snickarbod.

Ursprungligen från ett torp som tillhörde Hofors Bruk på Tjärnäsheden.
Flyttad 1962 till hembygdsgården.