13. Smedja.

Flyttad från Hästbo 1991,
färdigställd 1996.