7. Spruthus och mangelbod.

Från Fors by.
Flyttad till hembygdsgården 1962.