3. Serveringsbyggnad.

Byggdes först som en lada på 1930-talet.
Under slutet av 1970-talet ombyggd till serveringsbyggnad.