2. Tröskloge med hästvandring.

Uppförd under 1800-talet på "Nirsers" i Berg.
Flyttad till hembygdsgården 1973 och där om och tillbyggd.