1. Mangårdsbyggnad

Bergsmansgård från "Hagas" i Stenshyttan.
Byggd 1801-05.
Tillbyggnaden vid gaveln tillkom 1832.
Flyttad till nuvarande plats 1927.

Gården är en typisk tvåvånings parstuga, som dock tidigt tillbyggdes på västra gaveln med en nedre och övre kammare.
På nedre botten är förstukammaren, med väggarna målade med schablonmönster från Lars Olssons gård i Wij, samt till vänster därom köket och till höger "arstun". Övre våningen har en förstukammare, prästkammaren kallad och till höger gästabudssalen, målad 1835, och till vänster "narstun" eller klädrummet, där klädförrådet förvarades.
Vid gårdens återuppbyggande har man försökt att bibehåla så mycket som möjligt av den åldriga karaktären. Taket, som ursprungligen bestod av handtäljd spån, utgörs nu av tegel från bostäder vid f.d. Kratte Masugn och är tillverkat i Strömsbro. Inredningen är till största delen gåvor av sockenbor och alla föremål är katalogiserade.
Gården invigdes den 3/7 1927 av landshövdig Sven Lübeck i närvaro av 4000 sockenbor och andra intresserade.