4. Fäbodstuga.

Från "Achis" i Väster-Hästbo och sannolikt byggd under slutet av 1600-talet.
Flyttad till hembyggdsgården 1963.